Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst ABSA-L-2-FRG.gif
Hem Om Oss Vanliga Frågor Medarbetare Kontakt Hitta till oss Integritetspolicy

Rättsområden

Familjerätt

Vårdnad, Umgänge, Barns Boende, Faderskap, God mans ärenden,  Rättegångsbiträdesuppdrag

Brottmål

Försvararuppdrag, Målsägandebiträdes-uppdrag, Särskild företrädare för barn.

Socialmål/tvångsomhändertaganden

LVU, LVM, LPT, LRV

Utlänningsrätt

Asyl och Skyddsbehov, Andra Uppehållstillstånd.


Om Oss 

För oss står klientens intresse alltid i fokus, såsom anges i Advokatsamfundets etiska regler.

"En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten skall som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter."

Våra etiska regler innebär också att vi står under tillsyn av advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd och riskerar disciplinära ingripanden om vi misskött vårt arbete, att vi har en omfattande ansvarsförsäkring om vi förorsakat en klient skada och vår tystnadsplikt är i det närmaste total - mer långtgående än läkares och prästers.

Vi är specialiserade på den så kallade "Humanjuridiken", d.v.s. människor och människors rättsliga problem. Vi har medvetet valt bort tvister om saker och pengar, skaderegleringar, bodelningar och arvskiften, konkurshantering etc. för att i stället bli riktigt duktiga på våra specialområden. Dessa är:

Att företräda en förälder i tvist om vårdnad, boende och umgänge med barn

  • Att företräda förälder eller barn i mål om omhändertagande av barn, LVU
  • Att företräda den enskilde i mål om tvångsomhändertagande för vård, LVM, LPT
  • Att företräda den som misstänks för brott såsom försvarare
  • Att företräda brottsoffer såsom målsägandebiträde
  • Att företräda asylsökande

Advokatarbetet kräver kunskap om gällande rätt och processföring. För att säkerställa detta vidareutbildar vi oss ständigt. Men inte nog med det. Vi driver sedan många år egen utbildningsverksamhet för advokater med de bästa lärarna inom just de ämnesområden vi själva sysslar med. Man kan säga att vi skräddarsyr vår egen utbildning efter just våra behov. Du kan läsa om vår utbildningsverksamhet på www.lydigshalla.se.

Advokatarbetet är också ett grovarbete. Alla stenar måste vändas för att tillvarata klientens bästa. Vi gräver utan att vara rädda för om vi råkar stöta oss med någon, vara vem det vara må. En advokat ska vara modig!

Naturligtvis hjälper vi våra klienter att utnyttja rättsskydd och rättshjälp för advokatkostnader så långt det är möjligt.

Vi bedriver huvudsakligen vår verksamhet i mellersta och norra Norrland med kontor i Umeå och Skellefteå. Vi samarbetar i kontorsgemenskap med Advokat Ann Bergström AB. Ann arbetar med samma inriktning som vi och Du kan läsa mer om Anns advokatbyrå på www.advokatannbergstrom.se.